Vi tilbyr følgende tjenester:

• Design og konstruksjon
• Styrkeberegning
• Utarbeiding av teknisk dokumentasjon
• Feltbefaring onshore og offshore
• Produksjonsoppfølging
• Installasjonsoppfølging

Som konstruksjonsverktøy benytter vi primært Autodesk Inventor Proffessional. Vi har lang erfaring med leveranser i henhold til relevante NORSOK og DNV standarder.

Alle våre ansatte har gyldig OLF-kurs og er klarert for utreise offshore.